Skjern Produktforretning lægger vi allle mærke til, når vi kører forbi. Vii laver en reportage.